GREENFISH SE

Természetvédő Amatőrhorgászok Közösségfejlesztő és Kulturális Szabadidősport Egyesülete

6720 Szeged, Széchenyi tér 9.

 

 

Belépési nyilatkozat

 

Alulírott ……………………..………………….. nyilatkozom, hogy a GREENFISH SE céljaival egyetértek, alapszabályát és egyéb szabályzatait megismertem, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el és elfogadom.

Kérem az Egyesület Elnökségét, hogy tagfelvételi kérelmemet szíveskedjen elfogadni és az Egyesület tagjai sorába rendes tagként/ifjúsági tagként/pártoló tagként* felvenni.

Hozzájárulok az adatlapon megadott személyes adataim nyílvántartásához.

 

…………………. 200…év ……………….hó ….. nap

 

            ………………………………..                                 ……………………………………

                (Szülő aláírása 14 év alatt)                                                       Aláírás

 

*a nem kívánt rész törlendő

 

 

ADATLAP

 

Név:

Tagi kódja:

 

 

 

 

Levelezési cím:

Telefon:

Mobil:

e-mail:

Honlap:

Foglakozás:

Szakterület:

Családi állapot:

Gyermekek száma, szül éve:

Hobby:

Érdeklődési

körök:

 

 

természetvédelem

 

természetjárás

 

gombászat

 

madarászat

 

horgászat

 

vitorlázás

 

úszás

 

túrázás

 

kerékpározás

 

motorozás

 

wellness

 

bogarászat

 

Egyéb:

Amivel az egyesületet és tagjait segíteni tudom:

                             

 

Az adatokat nem kötelező kitölteni, de ha igen akkor nyomtatott nagy betűkkel és OLVASHATÓAN!

 

 

..…./200…(…………….) sz. Elnökségi Határozat

 

A GREENFISH SE Elnöksége a fentebb benyújtott tagfelvételi kérelmet elfogadta.

 

………………………

Temkó László

Elnökségi tag

………………………

Dr. Szilágyi János

Elnökségi tag

………………………

Magyari Csaba

Elnök

………………………

Koszów István

Elnökségi tag